قایقرانی کردن تالاب تبدیل پرنده اعتبار

قایقرانی کردن: تالاب تبدیل پرنده اعتبار کرمانشاه تالاب هشیلان پرنده نگری حفاظت محیط زیست

پیشرفت 90 درصدی سایت پرنده نگری هشیلان

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه گفت: سایت پرنده نگری هشیلان با 90 درصد پیشرفت جهت افتتاح و تجهیز به 9 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد که 6 میل..

ادامه مطلب