قایقرانی کردن تالاب تبدیل پرنده اعتبار

قایقرانی کردن: تالاب تبدیل پرنده اعتبار کرمانشاه تالاب هشیلان پرنده نگری حفاظت محیط زیست

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی با اوضاع فعلی بودجه قوه مجریه مجبور می‌شود هرسال قیمت ارز را زیاد کردن دهد / حسین راغفر

حسین راغفر اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» با تاکید به آن باز شدن گره بودجه را در کم کردن هزینه‌های دولت در بخش‌های غیر خدمات عمومی می‌داند.

با اوضاع فعلی بودجه قوه مجریه مجبور می‌شود هرسال قیمت ارز را زیاد کردن دهد / حسین راغفر

حسین راغفر: با اوضاع فعلی بودجه قوه مجریه مجبور می شود هرسال قیمت ارز را زیاد کردن دهد

عبارات مهم : بودجه کشور

حسین راغفر اقتصاددان در گفت وگو با «اعتماد آنلاین» با تاکید به آن باز شدن گره بودجه را در کم کردن هزینه های دولت در بخش های غیر خدمات عمومی می داند.

زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد بسیاری از شفافیت در آن سخن گفتند ولی با مشخص تر شدن ابعاد آن مانند زیاد کردن حامل های انرژی و اعتراضاتی که به وجود آمد؛ رویکردها نسبت به بودجه سال 97 کشور عوض کردن کرد. خبر هایی که از افکار عمومی به مجلس ارسال شد بروز تصویر العمل هایی منفی بعدی را در پی داشت.

با اوضاع فعلی بودجه قوه مجریه مجبور می‌شود هرسال قیمت ارز را زیاد کردن دهد / حسین راغفر

تا جایی که صحن علنی جهت تبری جستن از بودجه و اتفاقاتی که در روزهای اخیر در جامعه رخ داده بود تلاش کرد با رد کلیات بودجه جهت نخستین بار در تاریخ بررسی بودجه کشور، مسئولیت را متوجه دولت و کمیسیون تلفیق کند. بحثی که حسین راغفر اقتصاددان در گفت وگو با «اعتماد آنلاین» با تاکید به آن باز شدن گره بودجه را در کم کردن هزینه های دولت در بخش های غیر خدمات عمومی می داند. او همچنین یکی از نشانه های رد شدن کلیات بودجه را عملکرد سیاسی کمیسیون های مجلس عنوان می کند و به جای خالی کارهای کارشناسی تاکید می کند.

کلیات لایحه بودجه سال 97 یک بار در مجلس رد شد و بعد از انجام بعضی تغییرات مجددا، در دستور کار قرار داده شد و تصویب شد، شما دلایل رد کلیات بودجه را در چه چیزهایی می دانید؟

باید ابتدا به این عنوان دقت داشته باشید که در حالت عادی هم مجلس ابتدا کلیات بودجه را تصویب می کند و بعدازآن عدول می کند. اگرچه به نظر می آید بسیاری از اصلاحاتی که مجلس از دولت خواسته در شرایط کنونی خارج از توان دولت است.

حسین راغفر اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» با تاکید به آن باز شدن گره بودجه را در کم کردن هزینه‌های دولت در بخش‌های غیر خدمات عمومی می‌داند.

علاوه براین دولت لایحه ای داده که در آن یکی از موارد مهم تأمین هزینه هایش زیاد کردن قیمت بنزین و به تدریج دیگر حامل های انرژی بود. ولی زمانی که به مجلس آمد به علت بروز نارضایتی ها، مجلس کلیات را در مرحله اول بعد می گیرد که این در نوع خود بی سابقه هست. منتها این کار مجلس نشان می دهد که مصوبات کمیسیون های مجلس بیش از هر چیز دیگری ابتدا سیاسی است تا یک کار کارشناسی و یک اقدام مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی کشور.

دلیل اتفاقات روی داده در بودجه و نحوه تنظیم بودجه را در چه می دانید؟

مشکل ساختاری موجود اقتصاد ما از دهه 80 خیلی به صورت برجسته تری خود را نشان داد. بر همین اساس زیاد کردن درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد و هم وقت با زیاد کردن درآمدها هزینه های دولت است که رشد می کند؛ یعنی چه از طریق زیاد کردن نیروی کار و چه به صورت زیاد کردن سایر هزینه های دولت هرسال با این زیاد کردن روبرو بوده ایم. در همین دو سال اخیر یعنی از سال 95 تا لایحه 97 حداقل 20 درصد به قیمت های ثابت دولت افزوده شده است هست. این رقم بزرگی است که عملاً منابع آن پاسخگوی هزینه های موجود در ساختار کنونی بیمار ما نیست. به همین علت هرسال روند زیاد کردن ادامه دارد.

با اوضاع فعلی بودجه قوه مجریه مجبور می‌شود هرسال قیمت ارز را زیاد کردن دهد / حسین راغفر

یعنی راهکار مجلس را راه درستی جهت تأمین هزینه های دولت نمی دانید؟

اصرار مجلس جهت جلوگیری از زیاد کردن حامل های انرژی به وسیله دولت درواقع مسئله را حل نمی کند بلکه فقط مسئولیت را از دوش خود برمی دارد و به دوش دولت می اندازد و از سال آینده ما با کسری های متعددی روبرو خواهیم بود.

همان طور که امسال هم روبرو بودیم و دولت عملاً با کسری بودجه مواجه است و باوجود کارهایی که از دستش برمی آید، تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که قیمت ارز را اوج ببرد. این مسئله درواقع تنها راهی است که در برابر دولت قرار دارد. امسال به علت زیاد کردن رکود دولت نتوانسته درآمدهای مالیاتی را که آینده نگری کرده بود را تأمین کند و بنابراین معنای دیگر آن این است که سال آینده هم به همین شکل خواهد بود.

حسین راغفر اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» با تاکید به آن باز شدن گره بودجه را در کم کردن هزینه‌های دولت در بخش‌های غیر خدمات عمومی می‌داند.

بنابراین رویکرد و روش اتخاذشده چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس مسئله را حل نمی کند، بلکه موجب می شود بحران هایی که جامعه آبستن آن است به یکدیگر پاس دهند و انتقال یافته کنند.

پس شما راه حل درست را در چه چیزی می دانید؟

به نظر من راه حل درست این است که دولت هزینه های خود را به شدت کم کردن دهد. البته این هزینه ها نباید در قسمت هایی مانند خدمات عمومی، آموزش وپرورش، سلامت و … رخ دهد. الان متأسفانه دولت در حال انجام چنین کارهایی هست. بحث واگذاری بیمارستان های دولتی و شخصی کردن آن ها مطرح هست. این ها شدیداً هزینه های مردم را در بخش سلامت اوج می برد و تحمل آن جهت خانواده ها کمرشکن خواهد بود.

با اوضاع فعلی بودجه قوه مجریه مجبور می‌شود هرسال قیمت ارز را زیاد کردن دهد / حسین راغفر

درواقع دولت یک سو سیاست های غلطی مانند همین شخصی سازی ها را اتخاذ می کند و موجب زیاد کردن هزینه های زندگی مردم می شود و آن اهدافی هم که از آن ها سخن گفته می شود هیچ یک تأمین نمی شود. از طرف دیگر خود دولت مجبور می شود آخر سال به زیاد کردن قیمت ارز جهت تأمین کسری بودجه خود متوسل شود. باید بدانید که یکی از آسیب های جدی زیاد کردن قیمت ارز مربوط به بخش تولید هست. با این کار هزینه تولیدکنندگان به شدت زیاد کردن پیدا می کند و ممکن است که ورشکست شوند و از مدار تولید خارج شوند. اتفاق دیگری هم که می افتد این است که هزینه های مستقیم زندگی مردم هم زیاد کردن پیدا می کند و بنابراین نارضایتی ها را زیاد می کند.

همچنین هم وقت توصیه قابل توجهی که هرساله اتفاق می افتد این است که براثر این کار هزینه های خود دولت به شدت اوج می رود و زیاد کردن هزینه های دولت موجب کسری زیاد بودجه قوه مجریه می شود و دوباره جهت تأمین کسری بودجه خود باید به کارها مخرب مانند زیاد کردن ارز متوسل شوند. این تناوب سال هاست که ادامه دارد و یکی از عوامل بروز نابسامانی های کنونی باید در زیاد کردن قیمت ارز جست وجو شود.

پس اتفاقاتی که رخ داده را نشات گرفته از این عنوان می دانید که مسئولیت کار را نمی پذیرند و هر یک کار را به دوش دیگری می اندازند؟

بله درست است.

با بازگشت کلیات به کمیسیون تلفیق چقدر درلایحه دولت عوض کردن ایجاد شد و این عوض کردن چقدر به طور کل سازنده است؟

واقعیت این است که اتفاق و عوض کردن خاصی رخ نداد. ازجمله اتفاقاتی که تصور می شود اقدام مهمی بوده و زیاد به شعار شبیه است و دولت را زیاد متعهد می کند تأمین کمک های پرداختی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هست. مجلس در همین اصلاحاتی که انجام داده آن را اعمال کرده هست. آیا این واقعاً یک راه حل مستقل و یا یک عوض کردن جدی و اساسی است یا صرفاً جهت پاسخگویی به کانون های دیگری انجام می شود. عملاً اتفاق خاصی نه تنها در نحوه تأمین منابع به وسیله دولت نمی افتد بلکه اگر تعهدی بود که دولت می توانست هزینه مددجویان و یارانه ها را تأمین کند اینجا مطرح شده است که دولت موظف است این کارها را انجام دهد. این صرفاً ملزم کردن دولت و فشار به منابع آن است بدون اینکه هیچ راهکار اساسی در برابر دولت جهت ایجاد توازن بین مخارج، مصارف و درآمدهای او ارائه شود.

با ارائه بودجه به مجلس استقبال زیادی از طرف مجلس صورت گرفت و گفته می شد که به نسبت سال های گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است ولی در برابر آن می بینیم که یک تضاد وجود دارد و کلیات آن در صحن علنی رأی نمی آورد. ارزیابی شما از این تضاد چیست؟

شفاف سازی به این شکل بوده که سال های قبل زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه می شد، در این مرحله ای که الان در آن قرار داریم محرمانه و صرفاً در اختیار نمایندگان مجلس بود. بعد ازآن به صحن می آمد و بحث می شد. این شفافیت جهت این است که دولت هم وقت که لایحه را به مجلس داده آن را در اختیار افکار عمومی هم قرارداد. وگرنه در خود بودجه موارد متعدد ابهامات و عدم شفافیت وجود دارد و بسیاری از موارد خرج کرد در آن وجود دارد که مشخص نیست چگونه خرج می شوند و جزییات موارد مصرف مشخص نیست. در بسیاری از مواقع مشخص نیست که حجم فروش نفت چقدر است و… یا منابعی که وزارت نفت به دست می آورد چگونه مصرف می کند. موارد دیگری که باید مشخص باشد در این لایحه مشخص نیست.

واژه های کلیدی: بودجه کشور | لایحه بودجه | هزینه های زندگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog