قایقرانی کردن تالاب تبدیل پرنده اعتبار

قایقرانی کردن: تالاب تبدیل پرنده اعتبار کرمانشاه تالاب هشیلان پرنده نگری حفاظت محیط زیست

گت بلاگز اخبار اجتماعی تکلیف طرح‌های ترافیکی پایتخت در روزهای نهایی سال

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که در روزهای نهایی سال تغییری در ساعات و محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد اعمال نخواهد شد و شهرداری دست به اقداماتی نمی‌

تکلیف طرح‌های ترافیکی پایتخت در روزهای نهایی سال

تکلیف طرح های ترافیکی پایتخت در روزهای نهایی سال

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که در روزهای نهایی سال تغییری در ساعات و محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد اعمال نخواهد شد و شهرداری دست به اقداماتی نمی زند که جهت مردم مسئله ایجاد شود.

محمدعلی نجفی در گفت وگو با ایسنا، راجع به اوضاع ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران در روزهای نهایی سال اظهارکرد: در این مورد جلسات مختلفی برگزار شده است و با فرمانده راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران هم در این زمینه صحبت کرده ایم. ما تمام تلاشمان را جهت روان سازی ترافیک می کنیم؛ ولی توجه داشته باشید که در اسفندماه تعداد سفرها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد می شود و در نتیجه به طور طبیعی ترافیک هم زیاد کردن می یابد.

تکلیف طرح‌های ترافیکی پایتخت در روزهای نهایی سال

وی راجع به اینکه آیا ممکن است ساعات و محدوده اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای نهایی سال به منظور مدیریت ترافیک عوض کردن کند یا خیر؟ به ایسنا گفت: چنین تصمیمی نداریم و این تصمیمات مگر در موارد اضطرار مانند آلودگی هوا یا یکی دو روز آن هم در صورت حاکم شدن شرایط خاص در پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرا شده است و در مواقع دیگر اجرا نمی شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تردد شهروندان در اسفندماه اظهارکرد: مردم در اسفندماه تردد زیادی جهت خرید و انجام امور مربوط به نوروز و … دارند و ما میل به نداریم که به محدوده زوج و فرود و مواردی دست بزنیم که جهت مردم مسئله ایجاد کند و همانطور که گفتم تنها ممکن است جهت آلودگی هوا یا جهت یکی دو روز که شرایط خاصی در پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکم باشد چنین تصمیماتی گرفته شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که در روزهای نهایی سال تغییری در ساعات و محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد اعمال نخواهد شد و شهرداری دست به اقداماتی نمی‌

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | ترافیک | اسفندماه | آلودگی هوا | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog